Manteniment preventiu en fàbriques / MIH

01/02/2017

Des de Hupa, S.L. creiem que el mantenimient preventiu de la maquinària és el millor tipus de manteniment.


MANTENIMENT PREVENTIU

Des de Hupa, S.L. creiem que el mantenimient preventiu de la maquinària és el millor tipus de manteniment.

¿Què és el manteniment preventiu industrial?

Realitzar de forma periódica inspeccions tant de funcionament com de seguretat, ajustaments, anàlisis, neteja, lubricació, calibració… en base a un pla de manteniment establert i no a la demanda de  l’operari perquè és necessària una reparació.

L’ objetiu del manteniment preventiu industrial és preveure els problemes que pugui tenir una màquina, corregir-los en el momento oportú i mantenir la maquinària en el punt óptim de funcionament i eficiència.


¿Quins són els avantatges d’ un bon manteniment preventiu?

Amb un bon manteniment preventiu de la maquinària, s’arriba a conèixer millor l’ estat de cada màquina, les seves condicions de treball i els seus punts dèbils per determinar l ‘origen de les avaries. Amb aquest estudi s’aconsegueix:

  • Major seguretat per l ‘operari.
  • Màxima disponibilitat de la maquinària.
  • Major productivitat.
  • Menor cost en manteniment i en reparacions.
  • Major duració dels equips.

Soms conscients que per portar un bon manteniment preventiu cal un estudi minuciós i laboriós de tot el conjunt de la maquinària existent. Per això creiem que una bona manera de començar a aplicar una part d’aquest manteniment és a través de sistemes de lubricació automàtica.

HUPA ofereix la instal.lació de sistemes de lubricació automàtica, amb els quals s’assegura que durant el seu funcionament tots els punts de fregament comptin amb una pel.lícula de lubricant i no es sequin.

Aquest  sistema de lubricació és molt senzill però molt beneficiós per l’ empresa: mentres la màquina està en marxa, se li subministra l’ agent lubricant de forma automàtica. Amb una dosificació òptima en quan a temps i a quantitats s’ aconsegueix evitar el desgast diari.


Existeixen diversos beneficis de disposar d’ una lubricació automàtica en la maquinària:

  • Reduir costos de manteniment.
  • Assegurar una major disponibilitat dels equips.
  • Augmentar la productivitat de l’ empresa, un factor clau en l’economia actual.
  • Superar la vida útil de la màquina, i els seus components.

Quan  no es disposa d’ una lubricació automàtica, és l’ operari qui ha de realitzar aquestes tasques manualment: programant les lubricacions, o fins i tot de vegades no fent-les per càrrega d’altres feines. Si això succeeix la falta de lubricació provoca fricció, un desgast prematur i una possible rotura, i freqüents parades improductives.

A HUPA  utilitzem greixadors mono punt de fàcil instal.lació en els quals es pot seleccionar la freqüència de greixatge manualment en funció de les necessitats a lubricar. Són ideals per a punts de lubricació de difícil accés, perillosos per la seva posició o de difícil visualització.

Al nostre magatzem disposem de recanvis i tot tipus d’adaptadors: brides, raspalls per a cadenes, suports protectors per al cartutx...tot, per poder adaptar-se i personalitzar la instal·lació.


A TOTS ELS NIVELLS, SABER ESCOLLIR LES EINES ADEQUADES, POT INFLUIR EN UN AUGMENT DE PRODUCTIVITAT A L’EMPRESA. DEIXA’NS ASSESSORAR-TE