La venda directa de llet crua de vaca ajuda a garantir el model familiar de granja lletera

14/03/2019
Unió de Pagesos - MARIA CARRERAS Calldetenes (Osona)

Finalment, el 8 d’agost, la Generalitat, mitjançant l’aprovació del Decret 163/2018, va regularitzar la venda directa de llet crua de vaca —com ja era possible a països com Itàlia, França i Alemanya—; una demanda històrica d’Unió de Pagesos per la qual ha treballat des del 2008. “La venda directa de llet crua de vaca és una ajuda, un complement per tirar endavant, no és una solució per al sector lleter català”, remarca Pep Alsina, sindicalista que ha encapçalat aquesta petició històrica del sector i representant d’Unió de Pagesos a la Comissió de Seguiment de Seguretat de la Llet a l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària [ACSA].

Amb la venda de llet crua de vaca s’obre una oportunitat per als ramaders catalans de pal·liar la situació continuada de crisi per la qual passen a causa, majoritòriament, dels baixos preus que perceben per la llet. “La distribució, que utilitza la llet com a producte reclam, cada vegada té més pes sobre la indústria i això aboca les granges familiars de tota la vida a haver de tancar perquè no surten els números; per contra, augmenten les macrogranges, és a dir, que el bestiar està més concentrat, i augmenta també la mà d’obra assalariada”, explica Alsina a manera de diagnosi. Una diagnosi que es complementa amb les dades que recull el document que, el 4 de desembre, Unió de Pagesos va lliurar al Departament d’Agricultura amb propostes per superar la crisi del sector, segons el qual en els últims tres anys el nombre de granges lleteres a Catalunya ha disminuït un 25 %, passant de les 635 a les 476; això sumat a una baixada del consum de llet del 22,5 % en els darrers 12 anys.

EL VALOR AFEGIT, PER AL RAMADER • Una manera d’atenuar les flagrants desigualtats que hi ha al llarg de la cadena alimentària de la llet, és que el ramader opti per la venda directa de llet, sigui crua o pasteuritzada, si bé, fins a l’agost passat, no estava regularitzada la venda de la llet crua, i es tracta d’un producte que difícilment trobarem als lineals d’un supermercat.

La venda de llet crua, a la vegada que afavoreix el comerç de proximitat i el producte fresc, és una manera de compactar la cadena agroalimentària i permet al ramader obtenir el màxim valor afegit per al seu producte. “Com que no hi ha fàbrica, ni envasat, ni cap intermediari, el ramader, encara que en vengui pocs litres, obté un marge important i el consumidor compra molt bé de preu”, explica en Pep. I afegeix: “A més, és una manera de valorar el producte de proximitat i de fomentar el contacte humà; tu treballes de la millor manera que saps i arribes al consumidor final, i això és molt més gratificant que no pas que vingui el camió cada dia, carregui la cisterna, marxi, i al cap del mes et pagui el que li doni la gana, i encara es queixi!”.

Pep Alsina amb la màquina expenedora de llet crua/LA TERRA

MAS EL PUJOL, PIONERS • En Pep i la seva dona, Mercè Solà, menen la granja familiar Mas El Pujol, a Calldetenes (Osona). Disposen d’uns 180 caps, entre vaques, vedells d’engreix i recria, tot nascut a la mateixa explotació, tot i que l’estan redimensionant a la baixa perquè en Pep es jubila enguany. Van ser els primers a instal·lar una màquina expenedora a l’explotació per vendre llet crua; ara ja fa nou anys. “Vam aprofitar un buit legal; al final, durant les negociacions el que discutíem era l’envàs perquè la venda de llet crua ja estava regulada: es podia vendre en bosses de plàstic”, explica en Pep.

Requisits i funcionament • Després de la munyida, la llet de la vaca passa directament a un tanc de refrigeració. Quan la llet ja s’ha refredat, l’extreuen del tanc i omplen el bidó de la màquina expenedora, de 100 litres. “Abans de posar-lo a la màquina, rentem la instal·lació i ens enduem el bidó del dia abans, els excedents del qual poden anar a la indústria”.  A més, la màquina expenedora està programada per parar-se i no dispensar llet tant en el supòsit de tardar més de 24 h a canviar la llet, com en un mal funcionament en el sistema de refrigeració. I és que es poden barrejar la llet de dues munyides sempre que no hagin passat més de 24 hores entre les dues munyides. “La llet és un producte delicat però és fàcil de tractar, bàsicament necessita netedat i refrigeració. L’únic tractament que s’hi fa és el de refredar-la per allargar-li la vida: la temperatura de conservació és entre 0 i 4 ºC”. I és clar, també cal posar-hi una data de caducitat, que és de tres dies des de la darrera munyida.

A banda, el Decret que en regula la venda directa estableix un seguit de requisits que cal que l’explotació compleixi pel que fa a sanitat animal, higiene, seguretat alimentària, també requisits en la producció, en la venda i en l’envasament i etiquetatge.

El consumidor que compra la llet a Mas El Pujol ha de dur l’envàs; la màquina és d’autoservei, molt fàcil d’utilitzar, i l’únic que s’ha de fer, un cop a casa, és bullir la llet abans de consumir-la.

RENDIBILITAT D'UNA EXPLOTACIÓ LLETERA • “A vegades, ens enlluernem a fer litres i ens equivoquem. L’explotació viable és aquella que té més diferència entre el que gasta i el que ingressa”, opina en Pep. I afegeix: “Nosaltres, aquí a casa, venem llet crua, ous i vedella i d’això en diem el paquet de venda directa i ens permet que un dels membres no hagi d’anar a buscar un sou fora de casa”. I, en concret, amb la venda de llet crua els números són aquests: “La llet per a la indústria la paguen entre 30 i 32 cèntims, i la que vens directament la pots vendre a 77. Ens agradaria tenir més clients de venda directa; només que poguéssim vendre la llet de 15 vaques directament ja viuríem com a reis, però ara ens hem de conformar a vendre la llet de dues o tres vaques, que són un 60 o 70 litres de llet crua al dia”.

Font: Unió de pagesos