El sector ecològic a Espanya

25/02/2019
Ecological bio

El mercat ecològic espanyol ha mantingut el seu ritme de creixement en l'últim any, augmentant en 12.55%. Es manté la tendència dels últims exercicis amb un creixement de doble dígit, confirmant les expectatives i contrastant amb el creixement pla de les vendes del total de mercat d'alimentació i begudes.

Per primera vegada, Espanya ha entrat el Top10 mundial en termes de volum de mercat interior i creixement interanual, propiciat per un important augment del nombre de consumidors i el consum per càpita nacional. El sector encara el futur amb perspectives molt positives amb l'objectiu de consolidar el creixement actual i aconseguir els 2.000
milions de volum de mercat per a l'any vinent.

 Principals magnituds econòmiques espanyoles

- Volum de mercat
Les vendes de productes ecològics a Espanya es van incrementar un 12,55% en el període comprès entre 2015 i 2016, aconseguint un volum total de consum de 1.686 milions d'euros segons les últimes dades ofertes pel MAPAMA. Aquesta dada manté la tendència seguida durant els últims anys, on el creixement ha estat de dos dígits. 

- Percentatge de vendes de productes ecològics
Derivat de l'augment del consum nacional, el percentatge de les vendes que les famílies realitzen en productes ecològics a Espanya es van incrementar un 11,73% en el període comprès entre 2015 i 2016, aconseguint un percentatge de consum de 1.69% del mercat total d'alimentació. Aquesta dada, àdhuc sent molt positiu, continua quedant
molt lluny de les principals economies consumidores.

- Consum per càpita
Durant el mateix període, la despesa per càpita va augmentar un 12,58% passant de 32,27€ a 36,33€/persona, dades que contrasten amb el descens de 0,01% que va sofrir el volum total del mercat d'alimentació i begudes nacional en les dates indicades. Aquesta dada de consum per càpita està molt lluny d'altres països del nostre entorn i ens situa en la posició 18 d'un rànquing mundial liderat per Suïssa (274 €/p) Dinamarca ( 227€/p) i Suècia (197 €/p)

- Evolució exportacions i importacions

Una de les característiques de la producció ecològica espanyola és el gran índex d'internacionalització amb el qual compte, amb importants augments tant en les exportacions com en les importacions. 

En l'últim any computat, les exportacions han crescut prop del 14,5% en relació a l'any anterior, passant de 778 milions d'euros en 2015 als 891 de 2016, mentre que
les importacions segueixen un ritme de creixement encara major amb un augment del 38,3% en el mateix període.

Continuar llegint informe en: Ecological.bio

Font: http://www.ecological.bio/es/