El pressupost d'agrícultura preveu un increment del 13,6%

02/02/2017

Segons el projecte de pressupostos del 2017, el Departament d'Agricultura, preveu un increment del 13,6%, passant dels 267,7 a 304 ME.


Segons el projecte de pressupostos del 2017, el Departament d'Agricultura, preveu un increment del 13,6%, passant dels 267,7 a 304 ME.

Pel DARP, per primera vegada, es pot recuperar pressupost i recursos per el sector després de cinc anys consecutius de retallades, concretament un 47% del 2010 al 2015. No obstant per JARC-Coag, el pressupost del 2017 segueix estant un 35% per dessota del 2010 i ofega les possibilitats de futur del sector.

Principals línies d'actuació

*Actuacions per millorar la situació dels sector de producció amb l'objectiu d'enfortir aquest segment en la cadena agroalimentària, millorar la relació entre tots els actors d'aquesta cadena i afavorir una major transparència dels mercats.

*Declaració obligatòria dels preus agroalimentaris d'interès estadístic aquest 2017, que permetrà tenir uns mercats més transparents.

*Tramitació de la circumscripció econòmica  de la fruita  dolça  per a Catalunya, ha de permetre una major autoregulació dels mercats i la prevenció de crisi en preus.

*Creació d'un grup de treball del sector cunícola, amb productors i escorxadors, i posada en marxa del Pla Estratègic de promoció de la carn de Conill de Catalunya.

*Per al sector lleter s'ha creat el grup d'experts per concretar mesures per a millorar el sector.

*Pla d'actuació per a prevenir i controlar els danys causats per la sobrepoblació de fauna cinegètica (senglars, cabirols, conills...)

*Estratègia de gestió integral de fertilització orgànica i dejeccions ramaderes.

(Font: AGRICAT, núm 215- Febrer 2017)