Demanen al Govern que elimini la proposta de cànon de l'aigua per a usos ramaders

13/03/2019
Unió de Pagesos - CRISTINA SEGURA

El sindicat va demanar al Govern que eliminés la proposta d’aplicació del cànon de l’aigua per a usos ramaders inclosa en l’avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic en la roda de premsa que va fer a Lleida sobre el balanç del sector porcí del 2018. 

La proposta del cànon preveu que s’apliqui amb un coeficient 0,5 al gravamen general del cànon de l’aigua a les granges de porcí i aviram sotmeses al règim d’autorització ambiental, amb una aplicació gradual, fins a arribar al 0,5 l’any 2021. L’aplicació del coeficient a totes les explotacions ara és de 0.

El sindicat considera que la proposta de l’avantprojecte de llei no té en compte els principis de l’ordenament tributari vigent: la capacitat econòmica, la igualtat en relació amb la capacitat contributiva de cadascú i la progressivitat.

 

Unió de Pagesos també va defensar l’eliminació del cànon de l’aigua en el ple del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya [CTESC] del 18 de gener, i l’organisme va incorporar, a petició del sindicat, aquest posicionament en el dictamen sobre l’avantprojecte. 

El sindicat recorda que els ramaders han fet un gran esforç els últims anys per millorar la gestió de l’aigua i les dejeccions, que ha comportat unes inversions importants a les granges.

Alguns dels àmbits en els quals han invertit per a la millora de la gestió de l’aigua, per reduir-ne el consum i el volum d’aigua residual per gestionar són els abeuradors, la neteja de les instal·lacions i la recollida de les aigües pluvials

Cal tenir en compte que el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de gestió de les dejeccions inclou noves obligacions i prohibicions i, per tant, costos addicionals.
Unió de Pagesos també té previst presentar als grups parlamentaris una proposta d’esmenes a l’avantprojecte quan aquest es comenci a tramitar. 

Font: Unió de Pagesos