Ajuts per impulsar la innovació i el desenvolupament rural

15/06/2016

*Ajut fins al 70% de l'inversió


El Departament D'Agricultura ha convocat les ajudes per impulsar a Catalunya nous projectes pilots en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, en el marc del programa de l'Associació Europea per a la Innovació. (AEI)

Beneficiaris:

-productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions,

-empreses o indústries del sector alimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions,

-les cooperatives agràries i les seves federacions,

-les comunitats de regants i els artesans alimentaris i els seus gremis,

que sol.licitin l'ajut per a la constitució d'un Grup Operatiu, o portin a cap un projecte pilot.

Tipus i quantia:

L'ajut té caràcter de subvenció que en general serà de fins el 70% de la despesa elegible convenienment justificada, amb un sostre de 20.000 euros per Grup Operatiu.

En el cas de projectes pilots innovadors el sostre és de 180.000 euros.

La convocatòria està dotada amb 3,5 milions d'euros, dels quals el 43% seran aportats pel FEADER i la resta pel Departament d'Agricultura. L'aportació del DARP és d'1,99 milions d'euros, que es distribuiran de la manera següent: 228.000 euros el 2017; 530.100 euros el 2018 i 1.236.900 euros el 2019.

Gestió de les sol.licituds:

Es poden presentar per mitjans telemàtics des del web http:/agricultura.gencat.cat/ajuts, en el termini de fins el 6 de juliol de 2016.

(Font: Ordre 96/2016 del 27/4/2016 - DOG nº 7115 del 6/5/2016 / AGRICAT)