Ajuts per fomentar la venda de proximitat de productes agraris

09/06/2017

Ajuts per la creació i desenvolupament de cadenes curtes de comercialització


Enguany es destinarà 1 milió d'euros, confinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, en ajuts a la creació i el desenvolupament de cadenes curtes de comercialització i mercats locals de productes agroalimentaris, segons consta en la convocatòria publicada en el DOGC. En la convocatòria d'aquest any s'hi han introduït, a més, modificacions importants que milloren les condicions per a acollir-se a aquests ajuts i amplien el seu abast. 

Els beneficiaris d'aquests ajuts poden ser les persones físiques i/o jurídiques agrupades per a desenvolupar un programa de cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals de productes agroalimentaris. Aquesta cooperació pot ser horitzontal, en el cas de ser únicament entre agens del sector primari, o vertical si a més dels productors agraris hi participen grups d'agents del sector de la restauració, turisme o consum. 

Són susceptibles de subvenció les següents actuacions: despeses d'estudis per a l'elaboració del conveni de cooperació; despeses de funcionament (activitats d'animació, coordinació i relacions públiques; i despeses de constitució i funcionament: gestoria, formació xarxes socials i personal); despeses directes (lloguer del punt de venda i estudis de viabilitat); les de promoció dels comercialitzats; i, únicament en el cas de cooperació horitzontal (entre persones físiques o jurídiques productores agràries), també l'adquisició de nova maquinària i equipaments, disseny i registre de marques col·lectives, i adquisició de programes informàtics. 

Gestió de sol·licituds

Les sol·licituds es poden gestionar a través de la seu electrònica del DARP en el termini de fins el 25 de juliol de 2017. 

(Font: Resolució 1119/2017del 18/5/2017-DOG nº7377 del 25/5/2017 / Agric)