CONTENIDORS I ALTRES

1. CONTENIDORS DE BAIXES

   √  Contenidor de polietilè

       √  Model C.

       √  Fabricat en polietilè d'alta densitat de primera colada, segons VET

           NORFKE VERITAS, empresa fabricant certificada amb la ISO 9001:2000

   √  Contenidor de xapa galvanitzada. 

2. CARRETILLES DE BAIXES

   √  Amb tub negre pintat o tub galvanitzat.