VENTILACIÓ, CLIMA I CALEFACCIÓ

1. Carener
2. Ventilació per depressió
3. Finestres policarbonat
4. Xemeneia polietilè
5. Finestres LPV
6. Motors de finestres
7. Ordinadors
8. Controlador de finestres
9. Sensors de temperatura
10. Tub aletejat

1. Carener, ventilació pel teulat

   √  Reixa inferior de protecció

   √  Possibilitat de fabricació a mida

   √  Obertura completa per facilitar la correcta ventilació

   √  Realitzat íntegrament en INOX

   √  Gran capacitat d'extracció

2. Ventilació per depressió

   √  Interconnexió: motor d'obertura i joc de muntatge complert. Sistema

      disponible amb alarma i obertura d'emergència, refrigeració d'alta pressió,

      calefacció i gestió

   √  Control climàtic: eficaç i precís a partir dels ordinadors

   √  Entrada d'aire: admissió d'aire fresc a la nau per les entrades de paret o

       sostre

3. Finestres policarbonat

   √  Disponibles amb malla galvanitzada i malla 100% d'acer inoxidable

   √  Goma per assegurar el bon aïllament

   √  Resistència als raigs UVA i ambients corrosius

4. Xemeneia de polietilè d'alta densitat 

   √  Gran longitud del teulat, possibilitat de penetrar de la sala fins a l'altura desitjada

   √  Bola adaptable a pendents des de 1% a 45% d'inclinació del teulat

5. Finestres LPV

   √  Possibilitat de muntar tapa translúcida

   √  Disponible amb malla per anti ocells

   √  Tapa aïllada que evita la condensació

   √  Capa reforçada a l'interior que assegura el tancament hermètic de l'entrada

   √  Dirigeix l'aire fresc al sostre

6. Motors per finestres

   √  Dos eixos amb politja: de 500 Kg de 12 a 24 V.c.c o 900 Kg de 24 V.c.c

   √  Motor groc de 400 I 800 kgs

7. Ordinador climàtic

   √  Control il·luminació

   √  Alarma pel consum d'aigua

   √  Control refrigeració

   √  Control de calefacció (ambiental, terra)

   √  Control de temperatura, humitat i ventilació depenent de l'edat dels

      animals

   √  Altres funcions

8. Controlador de finestres

   √  Possibilitat de temperatura progressiva

   √  Obertura o tancament per temperatura

   √  Funcionament manual/automàtic

   √  Digital

   √  Per un o dos motors

9. Sensors de temperatura

   √  Sensor climàtic connectat al sistema de ventilació i producció

   √  Mesura l’aire atmosfèric, la temperatura, la humitat i la quantitat de CO2

   √  Detecta els canvis climàtics

10. Tub aletejat