SISTEMA BEURE

Sistema de beure O-MATIC

   √  Tetines d’aigua multidireccionals amb recuperador.

   √  Les vàlvules inox eviten calcificacions.

   √  Abeuradors amb recuperador per evitar perdre aigua.

   √  Sistema de beure “O-MATIC” especial per galls d’indi: amb tasses de nivell

       constant per proveir-se d’aigua a voluntat.