SISTEMA ALIMENTACIÓ

SISTEMES ALIMENTACIÓ AUTOMÀTICA
Sistemes alimentació mitjançant espiral flexible. Amb més de 45 anys d’experiència en el sector oferim el sistema més adequat segons cada tipus d’instal·lació.

1. LINIA ESPIRAL

   √  TIPUS LÍNIES: simples, dobles, triples....

   √  TIPUS DE TOLVES:

       √ Caixetins inox simples, dobles, tàndem

       √ Boca HUPA GIRATÒRIA: permet agafar tots els graus, eliminant el número de corbes i oferint menys desgast.

       √ Boques inox especials: boques 3, 4 i 5 sortides.

   √  TIPUS DE BOQUES:

       √ Superfast

       √ De caiguda oberta i tanca ràpida.

       √ Amb tanca inox.