• EQUIPS COMPLETS PER EMMAGATZEMENT I TRANSPORT

  • PROJECTES INDUSTRIALS A MIDA

  • Solucions porcines completes

  • Equips per explotacions avícoles

Més de 50 anys ens avalen

HUPA és una empresa líder en la fabricació de maquinària pel transport, elevació i emmagatzement de tot tipus de material sòlid a granel . Oferim un ventall de productes a mida com bisenfins, transportadors de cadena redler i transgran, elevadors de canguilons, silos , tolves i dipòsits, entre d’altres.

Elevem, transportem i emmagatzemem diversos productes de tots els sectors: químic, agrícola, alimentari, farmacèutic, cosmètic, pintura, fusteria… Si té la necessitat de transportar, elevar o emmagatzemar HUPA és la vostra empresa.