SITGES ASPIRACIÓ PER FUSTERIA

La sitja d'aspiració per fusteria està formada per un cicló depressor a la part superior, el qual capta la pols i la viruta per màquines del tractament de la fusta.

 

    √   Disseny i fabricació de la sitja d'aspiració per fusteria a mida.

    √   Silos construïts en xapa galvanitzada o inox depenent del material a

        emmagatzemar, d'alta resistència. 

    √   Estructura única, sense juntes amb cargols, per facilitar la neteja de la

        sitja i assegurar una major durabilitat.

    √   Estructura reforçada segons característiques de construcció i espai. 

    √   La boca d'aspiració HUPA capta amb eficàcia les virutes, pols o

        serradures.

    √   Els conductes que canalitzen els residus del cicló són circulars, sense

        juntes, construïts en inox o galvanitzat segons la seva aplicació. 

    √   Disseny i fabricació del cicló a mida per tal de separar les virutes i

        partícules eficientment i segons les particularitats de cada producte.